Aktualności

Izolacja płyty fundamentowej od góry

Izolacja płyty fundamentowej od góry pozwala zaoszczędzić energię cieplną wykorzystywaną do ogrzewania budynku. Warto zatem przemyśleć sposób takiego ocieplenia. Istnieje kilka możliwości na wykonanie takiej ochrony. Do najpopularniejszych należy zabezpieczenie płyty fundamentowej styropianem. Stosuje się przy tym dwa jego rodzaje. Zależnie od potrzeb jest to polistyren EPS lub XPS. Oba rodzaje styropianu mają podobne właściwości. Ten ekstrudowany (XPS) może jednak mieć bezpośredni kontakt z gruntem. Nawet bardzo wilgotnym. Pod EPS konieczne jest umieszczenie warstwy izolującej od wilgoci.

Płyta fundamentowa w budownictwie mieszkaniowym

Fundament jest pierwszym etapem budowy domu mieszkalnego. Tradycyjny powinno się osadzać poniżej poziomu przemarzania gruntu. Nieco inaczej jest z płytą fundamentową. W tym przypadku nie ma tu takiego wymogu. Oznacza to, że można posadowić ją powyżej wspomnianego poziomu. Płyta fundamentowa jest doskonałym rozwiązaniem na gruntach o słabszej nośności. Idealnie nadaje się na tereny niespoiste. Obciążenie budynku rozkłada się wtedy równomiernie na całej płycie fundamentowej. Tradycyjny fundament obciążony jest liniowo. W przypadku mniej stabilnego gruntu prowadzić to może do osiadania ścian. W konsekwencji z czasem mogą pojawić się wady w postaci pęknięć i zarysowań ścian. W skrajnych przypadkach uszkodzenia mogą być znacznie większe. Zwłaszcza na gruncie wilgotnym. Odpowiednio zabezpieczona przed wilgocią płyta fundamentowa jest idealna na grunt podmokły. Jej zastosowanie zwiększa odporność całego budynku. Posadowienie domu na płycie fundamentowej ułatwia też jego izolację termiczną. Zarówno od strony gruntu, jak i od góry. Zapobiega to powstawaniu mostków termicznych. W dłuższym okresie przekłada się to na spore oszczędności w kosztach ogrzewania. Tego rodzaju termoizolacja jest niezwykle trudna, niekiedy wręcz niemożliwa, przy tradycyjnym fundamencie.

Ocieplenie płyty fundamentowej

Podczas prac nad płytą fundamentową trzeba od razu wziąć pod uwagę kilka spraw. Niezbędne bowiem jest rozplanowanie wszelkich przyłączy. Najczęściej jest to:

  • instalacja wodno-kanalizacyjna;
  • instalacja gazowa;
  • w niektórych przypadkach także instalacja grzewcza.

Po wylaniu płyty fundamentowej ingerencją w nią może być dość kosztowna. Wiąże się to także z trudnościami podczas jej skuwania. Wynika to z faktu, że płyta fundamentowa wykonana jest z kilku różnych warstw. Warto zatem zaplanować odpowiednie rozmieszczenie elementów potrzebnych instalacji. Oszczędzi to stresu i kłopotu podczas kolejnych etapów budowy. Zwłaszcza że po związaniu się betonu można od razu przystąpić do wznoszenia ścian budynku. Nim to jednak nastąpi, warto przemyśleć kwestię ocieplenia płyty fundamentowej od dołu i góry. Dolna warstwa termoizolacji jest jej stałym elementem. Wymagana jest bowiem izolacja od strony gruntu. Tu konieczne jest ocieplenie zarówno na spodzie płyty, jak i po jej bokach. Idealnie nadaje się do tego styropian. Stosuje się tu dwa jego rodzaje do wyboru:

  • styropian EPS do ocieplenia płyty fundamentowej od dołu i góry;
  • styropian XPS (ekstrudowany) używany od spodu na gruntach o dużej wilgotności.

Do izolacji od spodu wymagany jest styropian EPS 200 lub 250. Jego gęstość z powodzeniem wystarczy do tego rodzaju zastosowania. Do ocieplenia płyty fundamentowej od góry wystarczy jednak styropian EPS 100. Oba rodzaje charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, jak i niską nasiąkliwością. Istotne jest przy tym, by izolacja pod płytą ułożona była z dwóch warstw. Doskonale zabezpieczy to spoiny w warstwie termoizolującej. Jej grubość powinna wynosić od 10 do 25 cm. W izolacji cieplnej płyty fundamentowej od góry wykonuje się bruzdy na instalacje. Wyjątkiem jest, gdy decydujemy się na ogrzewanie podłogowe. Nie powinno się kłaść poniżej instalacji elektrycznej. Można jednak w ociepleniu płyty fundamentowej od góry kłaść przewody odkurzacza centralnego. Istotne jest, by spoiny styropianu wykonywać dokładnie pianką poliuretanową. Uchroni to przed ewentualnymi mostkami termicznymi. Pozwoli przy okazji zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Poszukujesz – szalunek brzegowy tracony ze styropianu?

Czy warto ocieplać płytę fundamentową od góry?

Ocieplanie płyty fundamentowej od góry to kwestia indywidualna. Nie jest wymogiem. Nie świadczy też o dobrze przeprowadzonej budowie, czy ociepleniu domu. Warto jednak zauważyć, że izolacja płyty fundamentowej od góry ma swoje zalety. Przede wszystkim jest to dodatkowa warstwa termoizolacji. Szczególnie przydatna przy ogrzewaniu podłogowym. Jej zastosowanie sprawia, że wytworzona energia cieplna uchodzi jedynie do góry. Ogrzewana jest tylko podłoga. Znacznie przyspiesza to proces podnoszenia temperatury w pomieszczeniach. Warstwa styropianu na górze płyty fundamentowej to także izolacja akustyczna. Styropian EPS szczelnie łączony pianką montażową wygłusza dźwięki w instalacjach. Zwłaszcza wodno-kanalizacyjnej. Pozornie nie zwracamy na to uwagi. Jednak w czasie odpoczynku, najczęściej w nocy, każdy taki dźwięk jest doskonale słyszalny. Stąd i sens ułożenia dodatkowego ocieplenia płyty fundamentowej od góry. I najistotniejsza zaleta ocieplania płyty fundamentowej od góry. To oczywiście dodatkowa termoizolacja. Tej nigdy wiele, zwłaszcza przy wciąż rosnących kosztach energii. Nawet posiadając własne źródło w postaci paneli fotowoltaicznych, warto oszczędzać. Przez fundament ucieka blisko 20% ciepła. Każda warstwa ocieplająca to dodatkowa oszczędność. Warto przy tym zauważyć, że to inwestycja na dłużej. Styropian EPS do ocieplania płyty fundamentowej z góry ma niską przewodność termiczną. Jest ponadto odporny na wilgoć. Nie grozi mu też uszkodzenie mechaniczne. Jego żywotność obliczona jest na co najmniej 50 lat.

Zapraszamy do produktów z kategorii sztukateria zewnętrzna.